Κυριακή, 29 Μαΐου 2016

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ!!!

Η Άλωσις της Κωνσταντινουπολέως. Νέα Άλωση προ των πυλών; (του Κώστα Καρδαρά)


Η Άλωσις της Πόλης την 29η Μαΐου 1453, σηματοδότησε το τέλος της Αυτοκρατορίας της Ρωμανίας, της Ελληνικής Αυτοκρατορίας των Μέσων Χρόνων που με την χιλιόχρονη παρουσία της κατηύγασε καθοριστικά το πολιτικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι όχι μόνο της Ευρώπης αλλά και της Εγγύς και Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής, καθορίζοντας σε μεγάλο βαθμό το μέλλον της ανθρωπότητος.
Η ονομασία Βυζαντινή, είναι ένας όρος που αποδόθηκε μετά την Άλωση, αφού εισήχθη για πρώτη φορά το 1557 από τον Ιερώνυμο Βόλφ και διαδόθηκε ευρέως κατά τον 17ο αιώνα με την συγκέντρωση και αξιοποίηση της Βυζαντινής Γραμματείας από τον Λουδοβίκο τον 14ο.

ο συναγωνιστής Καρδαράς  στην διάρκεια της ομιλίας του
Η ονομασία αυτή, έλκει την καταγωγή της από το Βυζάντιο, ελληνική Πόλη-αποικία των Μεγαρέων που βρισκόταν στην ίδια θέση με την Κωνσταντινούπολη.
Η Βυζαντινή Αυτοκρατορίαπολιτική συνέχεια στην αρχή της Ρωμαϊκής, αλλάαδιάσπαστη συνέχεια της πολιτιστικής πορείας του ελληνικού έθνους, αφομοίωσε γρήγορα τα γενεσιουργά της στοιχεία, δημιουργώντας ένα νέο λαμπρό πολιτισμό περνώντας όλα τα στάδια και με όλα τα στοιχεία που η φιλοσοφία της ιστορίας αναγνωρίζει στους πολιτισμούς.
Πολύ γρήγορα και όχι φυσικά χωρίς τις ωδίνες που χαρακτηρίζουν κάθε γέννησηαναδείχθηκε ο ελληνικός της χαρακτήρας με την καθιέρωση της Ελληνικής γλώσσας σαν επίσημης γλώσσας του κράτους από το Αυτοκράτορα Ηράκλειο (βασ. 610-641) ενώ πολύ νωρίτερα (534 Ιουστινιανός: Νεαραί) η ελληνική γλώσσα είχε καθιερωθεί πρακτικά στον κρατικό μηχανισμό και στους λαούς της αυτοκρατορίας.
Η ελληνική υπόσταση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας είναι ευρέως αποδεκτή από κορυφαίους, ειδικούς και απόλυτα καθιερωμένους επιστήμονες κάθε εθνικότητος (Παπαρρηγόπουλος, Βασίλιεφ, Ράνσιμαν, Ντήλ κλπ) οπότε δεν υπάρχει κανείς λόγος να ασχοληθούμε εδώ με τις ύποπτες θεωρίες που προσπαθούν να την αποσυνδέσουν από τις ελληνικές της ρίζες,
  • στερώντας έτσι από το ελληνικό έθνος ένα λαμπρό και μεγάλο κομμάτι της ιστορίας του και
  • αμφισβητώντας και υπονομεύοντας την οργανική μας διασύνδεση με το ένδοξο παρελθόν μας που προοιωνίζεται την λαμπρή συνέχεια της πορείας μας στο μέλλον.

Πολυφυλετική αλλά ΟΧΙ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ, η Ελληνική Αυτοκρατορία του Βυζαντίου,δημιούργησε ένα καθαρά Ελληνικού χαρακτήρα πολιτισμό που απετέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί τη στέρεα βάση του παρακμάζοντος πια Δυτικού, λεγομένου, πολιτισμού.


από την εκδήλωση στο ξενοδοχείο Ιμπέριαλ της Λάρισας 
Α. Το γενικό υπόβαθρο και τα αίτια της Αλώσεως

Η Άλωση δεν υπήρξε τυχαίο γεγονός ούτε κάποιου είδους θεία τιμωρία ("Ήταν θέλημα Θεού η Πόλη να τουρκέψει").
Αντίθετα, υπήρξε η κατάληξη μιας σειράς αρνητικών και εξαιρετικά επώδυνων εξελίξεων που σαν τραγικό επιστέγασμα είχαν την κατάληψη της Βασιλίδας των πόλεων από τις τουρκικές ορδές:

1.Η γεωγραφική συρρίκνωση είχε οδηγήσει την Αυτοκρατορία να είναι η σκιά του εαυτού της των παλαιών ενδόξων ημερών. Δεν κατάφερε να συνέλθει ποτέ από την κατάληψη από τους Φράγκους της 4ης Σταυροφορίας (1204) και την Λατινοκρατία (1204 -1261). Την περίοδο της πολιορκίας της από τον Μωάμεθ η Βυζαντινή Αυτοκρατορία είχε περιοριστεί στην Κωνσταντινούπολη και την γύρω περιοχή, το Δεσποτάτο του Μυστρά και την αδελφή αλλά πολιτικά απόμακρηΑυτοκρατορία της Τραπεζούντος των Μεγάλων Κομνηνών. Ο πληθυσμός της Πόλης, άλλοτε μισό εκατομμύριο, είχε φτάσει την εποχή της αλώσεως στις 50.000 ψυχές.

2.Η στρατιωτική αποδυνάμωση που οφειλόταν στην γεωγραφική και οικονομική συρρίκνωση. Η Μικρά Ασία, με τα 38.000 τιμάρια που αποτελούσε την κυριότερη πηγή τόσο χρημάτων όσο και στρατιωτών, βρισκόταν υπό την τουρκική κατοχή. Ακόμη, οι θρησκευτικές διαμάχες που σπάραζαν την αυτοκρατορία (διαίρεση οπαδών της ενώσεως των εκκλησιών και αμιγών φανατικών ορθοδόξων) οδήγησε πολλούς νέους να γίνουν μοναχοί για να μην έλθουν σε σύγκρουση με τις (κατάλληλα υποδαυλιζόμενες) θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Την πόλη κατά την διάρκεια της πολιορκίας, υπερασπίστηκαν 5000 Έλληνες στρατιώτες και 1300 Γενουάτες και Δυτικοί υπό τον Ιωάννη Ιουστινιάνη.

3.Η οικονομική αποδυνάμωση. Τον καιρό της αλώσεως τα ταμεία της αυτοκρατορίας ήσαν άδεια. Σαν αποτέλεσμα της γενικότερης παρακμής αλλά κυρίως της γεωγραφικής συρρικνώσεως η  αυτοκρατορία στραγγαλίστηκε οικονομικά από όλες τις πλευρές. Η Μικρά Ασία μετά την ήττα του Ρωμανού Δ΄ του Διογένη από τον Αρπ Ασλάν στο Μάτζικερτ και του Μανουήλ Α΄ του Κομνηνού στο Μυριοκέφαλο το 1176, είχε περιέλθει οριστικά στην τουρκική κυριαρχία και έτσι η Αυτοκρατορία απώλεσε τα κυριότερα έσοδά της που ήταν από την τεράστια σε μέγεθος οικονομική συνεισφορά των 38000 τιμαρίων της. Η κυριαρχία των Βενετών στις εμπορικές οδούς της Ανατολικής Μεσογείου με τα προνόμια που τους είχαν παραχωρηθεί και έχοντας στα χέρια τους τα κυριότερα κομβικά τους σημεία - λιμάνια, απέκοψε και τις εμπορικές σχέσεις με την Δύση και την απ' αυτές κερδοφορία. Παρομοίως, ο αποκλεισμός της Πόλης από τον Μαύρη Θάλασσα με τα φρούρια πρώτα του Ανατολού Χισάρ της Ασιατικής και του Ρούμελη Χισάρ (από το 1452) της Ευρωπαϊκής ακτής του Βοσπόρου, την στραγγάλισε κυριολεκτικά ναυτικά και οικονομικά καθιστώντας προβληματική και την στοιχειώδη διατροφική αυτάρκεια του συρρικνωμένου πληθυσμού της.Για ν' ανταπεξέλθει στα έξοδα της πολιορκίας, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος αναγκάστηκε να εκποιήσει μέρος της εκκλησιαστικής περιουσίας. Παρ' όλ' αυτά όμως ο στρατός του υστερούσε δραματικά τόσο σε αριθμό (1:10) όσο και οπλισμό.
Αδυνατώντας να πληρώσει τους Ούγγρους ειδικούς στα κανόνια, αυτοί προσέφεραν την υπηρεσία τους στους Οθωμανούς (των οποίων τα ταμεία ήταν φυσικά, γεμάτα), με αποτέλεσμα τόσο την κατασκευή της μεγάλης μπομπάρδας που έριχνε βλήματα μισού τόνου από τον Ουρβανό όσο και τις τεχνικές υποδείξεις τους στους άπειρους τούρκους πυροβολητές, που οδήγησαν στο γκρέμισμα των απόρθητων έως τότε τειχών και την εισβολή μέσω αυτών των τουρκικών στιφών και ιδιαίτερα των αξιόμαχων και επικίνδυνων γενιτσάρων. 

4.Η πολιτική και πολιτιστική παρακμή, αυτή που οδήγησε αριθμό νέων Ελλήνων στα μοναστήρια για να μην στρατευθούν (αν και με την παραίνεση του Ιωάννη Ιουστινιάνη που ο Αυτοκράτορας είχε ορίσει Πρωτοστράτορα, αρχηγό δηλαδή του στρατού, ένας αριθμός τους επιστρατεύτηκε), η πολιτική και θρησκευτική ηγεσία ήταν διχασμένη σε ενωτικούς και ανθενωτικούς, με τον Γεώργιο Γεννάδιο Σχολάριο (τον μετά την Άλωση ορισθέντα Πατριάρχη) να αναθεματίζει δημοσίως τον Αυτοκράτορα και τον Μέγα Δούκα Λουκά Νοταρά ταγμένο φανερά εναντίον της ενώσεως των εκκλησιών με το κυρίαρχο σύνθημα:
"Κρειττότερόν εστιν ειδέναι εν μέση τη πόλει φακιόλιον βασιλεύον Τούρκων ή καλύπτραν λατινική".

Από την εκδήλωση και την ομιλία του συναγωνιστή Καρδαρά

Την δύσκολη αυτή στιγμή η Αυτοκρατορία είχε την τύχη να έχει στην κεφαλή της τονΑυτοκράτορα Κωνσταντίνο Δραγάση Παλαιολόγο, πραγματικό συνεχιστή των μεγάλων Αυτοκρατόρων της Ρωμανίας. Στέφθηκε Αυτοκράτορας στον Μυστρά όπου ήταν Δεσπότης το 1449 και η ηρωική του στάση κατά την περίοδο της πολιορκίας και την Άλωση, τον μετέτρεψε σε αείζωο θρύλο του Ελληνισμού που περικλείει μέσα του την Μεγάλη Ιδέα του και τον πόθο της αναγεννήσεως.
Οι απεγνωσμένες του προσπάθειες που συμπεριέλαβαν τις επαφές του με τον Πάπα για μία κατ' "οικονομίαν ένωσιν" (ιδέα και επιδίωξη κυρίως του Γεωργίου Φραντζή), μια ένωση δηλαδή με τρόπο που θα επέτρεπε σε ηρεμότερους καιρούς την εκ νέου επαναφορά της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην προηγούμενη θέση της. Την 12η Δεκεμβρίου του 1452 ο Πατριάρχης Γρηγόριος και ο εκπρόσωπος του Πάπα Καρδινάλιος Ισίδωρος, συλλειτούργησαν στην Αγία Σοφία, κηρύσσοντας πανηγυρικά την ένωση των εκκλησιών.
Βέβαια, η πολυπόθητη και σχεδόν μέχρι τέλους αναμενόμενη από τον Αυτοκράτορα, βοήθεια από την Δύση δεν ήλθε ποτέ, αφού η καταστροφή της Αυτοκρατορίας ευνοούσε τα σχέδια του Παπισμού και των Φραγκολατίνων. Ο μόνος που προσήλθε είναι ο προρρηθείς Ιωάννης Ιουστινιάνης (αυθορμήτως μεν, έλαβε όμως και την υπόσχεση παραχωρήσεως της Λήμνου μετά την ευτυχή λήξη της πολιορκίας).
 Οι προσπάθειές του για ανεύρεση χρημάτων αλλά και οι συμμαχία του με τον Μουράτ τον προκάτοχο του Μωάμεθ δεν ευοδώθηκαν αφού και τα ταμεία παρέμειναν απελπιστικά άδεια αλλά και ο Μωάμεθ μετά την στέψη του με την πρώτη αφορμή έσπασε την συμμαχία που προηγουμένως είχε και ο ίδιος επικυρώσει.

Β. Η πολιορκία και η Άλωση της Πόλης

Η Κωνσταντινούπολη παρά την παρακμή της, παρέμενε μία πανίσχυρα οχυρωμένη πόλη περιβαλλόμενη από τις τρείς πλευρές της από την θάλασσα και τον Κεράτιο κόλπο αποκλεισμένο με την περίφημη άθραυστη αλυσίδα και από την πλευρά της ξηράς προστατευμένη από τα μεγαλειώδη Θεοδοσιανά τείχη.
Αποτελούσε όμως σκιά του θρυλικού παρελθόντος της:
με μόλις 50.000 κατοίκους (ενώ στο παρελθόν έφθανε τις 500.000) με τις άδειες κατοικίες να δημιουργούν ένα αίσθημα εγκατάλειψης σύμφωνα με μαρτυρίες περιηγητών της εποχής, προστατευμένη από  5.000 Έλληνες και 1.300 περίπου λατίνους στρατιώτες που μετά βίας επαρκούσαν για την επάνδρωση των τειχών
με την πολιτική της και θρησκευτική ηγεσία σε υποβόσκουσα διαμάχη
αποκλεισμένη και στραγγαλισμένη στην κυριολεξία από τα δύο φρούρια των Οθωμανών, το Ρούμελη και το Ανατολού Χισάρ που απέκλειαν την διέλευση στον Βόσπορο με αποτέλεσμα σοβαρά προβλήματα τροφοδοσίας και επισιτισμού των αμάχων και του στρατού, την γενικότερη πολιτική και πολιτιστική παρακμή που σηματοδοτούσε το τέλος της Αυτοκρατορίας

Από τα τέλη Μαρτίου του 1453 ο Μωάμεθ άρχισε να μεταφέρει τον στρατό του συνολικής δυνάμεως 50.000 ανδρών μπροστά στα τείχη της Βασιλεύουσας και την 7η Απριλίου άρχισε η πολιορκία.
Την 20η Απριλίου, στολίσκος 4 πλοίων φορτωμένος σιτηρά από την Σικελία υπό την διεύθυνση του πλοιάρχου Φλαντανελά, ερχόμενος από την ευρωπαϊκή πλευρά του Βοσπόρου, κατορθώνει μετά ολοήμερη ναυμαχία να διασπάσει τον τουρκικό κλοιό και να μπεί στον Κεράτιο. Το ψυχολογικό αντίκτυπο τόσο στους πολιορκητές όσο και στους πολιορκημένους ήταν τεράστιο.
Την Κυριακή 22 Απριλίου όμως, ο Μωάμεθ με ένα τολμηρό εγχείρημα μετέφερε δια ξηράς τα πλοία του στον Κεράτιο κόλπο, καταργώντας ουσιαστικά την προστασία της Αλύσου και αποκλείοντας την Πόλη από παντού.

Η πολιορκία πλέον κλιμακώνεται εφιαλτικά:
με συνεχείς βομβαρδισμούς τόσο από την τεράστια μπομπάρδα του Ουρβανού όσο και από τα υπόλοιπα κανόνια που γκρέμιζαν τα τείχη απ' όπου εισορμούσαν τα στίφη των πολιορκητών. Οι άμαχοι γυναίκες, γέροι και παιδιά γέμιζαν συνεχώς τις ρωγμές με μπάζα, στρώματα κλπ, για να επαναληφθούν οι ίδιες σκηνές σε καθημερινή βάση.
 με καθημερινές επιθέσεις και αντεπιθέσεις καθώς και με σκηνές απαράμιλλου ηρωισμού και αυτοθυσίας πάνω στα τείχη της Πόλης.
Οι μη αναπληρούμενες απώλειες, η έλλειψη εφοδίων,  ο καθημερινός χωρίς ανάπαυλα αγώνας υπονόμευαν τη δύναμη αντιστάσεως αλλά δεν επηρέαζαν καθόλου το ηθικό των πολιορκημένων.

Στις 23 Μαΐου, ο Μωάμεθ στέλνει τελεσίγραφο στον Αυτοκράτορα, προτείνοντάς του να παραδώσει την Πόλη και να φύγει με τους άρχοντες και τα υπάρχοντά τους, υποσχόμενος ότι ο λαός της πόλης δεν θα θιγεί με κανένα τρόπο.
Η απάντηση του Παλαιολόγου είναι εκείνη που τον τοποθέτησε αιώνια στο πάνθεον των ξεχωριστών ηρώων του Ελληνικού έθνους και παντοτινό σύμβολο της μελλοντικής του αναγεννήσεως:
"Το δε την πόλιν σοι δούναι ούτ' εμόν εστίν ούτε άλλου των κατοικούντων εν ταύτηι. Κοινήι γαρ γνώμηι πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ου φεισόμεθα της ζωής ημών."
Την 28η Μαΐου, η ογκώδης συγκέντρωση του συνόλου των τουρκικών στρατευμάτων μπροστά στα τείχη και γενικά οι κινήσεις και εκδηλώσεις τους έκαναν φανερό πως η επομένη θα ήταν η ημέρα μιας αποφασιστικής σημασίας γενικευμένης εφόδου.
Σε μια κατανυκτική ατμόσφαιρα, έγινε η τελευταία πάνδημη λειτουργία στην Αγία Σοφία.
Σε αυτό το φορτισμένο κλίμα εξεφώνησε ο αυτοκράτορας την τελευταία του ομιλία που μας άφησε ιερή παρακαταθήκη ο Γεώργιος Φραντζής.
Μεταξύ άλλων ο αυτοκράτορας είπε:

"Καλώς ούν οίδατε, αδελφοί, ότι διά τέσσερά τινα οφείλεται κοινώς ἐσμεν πάντες ίνα προτιμήσωμεν αποθανείν μάλλον ή ζην, πρώτον μεν υπέρ της πίστεως ημών καὶ ευσεβείας, δεύτερον δε υπέρ πατρίδος, τρίτον υπέρ τού βασιλέως ως Χριστού Κυρίου, καὶ τέταρτον υπέρ συγγενών καὶ φίλων. Λοιπόν, αδελφοί, εὰν χρεώσταί εσμεν υπὲρ ενὸς εκ των τεσσάρων αγωνίζεσθαι έως θανάτου πολλά μάλλον υπέρ πάντων ημείς, ως βλέπετε προφανώς καὶ εκ πάντων μέλλομεν ζημιωθήναι."
που σημαίνει:
"Γνωρίζετε καλά αδελφοί ότι δια τέσσερα πράγματα οφείλομεν να προτιμήσουμε όλοι από κοινού να αποθάνουμε παρά να ζήσουμε,
πρώτον, υπέρ της πίστεως και ευσεβείας μας
δεύτερον, υπέρ πατρίδος
τρίτον, υπέρ του βασιλέως μας και
τέταρτον, υπέρ των συγγενών και των φίλων μας.
Λοιπόν αδελφοί αν οφείλουμε να πολεμήσουμε μέχρι θανάτου για το να εκ των τεσσάρων, πολύ περισσότερο οφείλουμε για όλα αυτά."

Μέσα σ' αυτό το κατανυκτικό κλίμα, ο Αυτοκράτορας αφού κοινώνησε των αχράντων μυστηρίων, ασπάστηκε όλους τους παρισταμένους, ζητώντας τους συγχώρηση για τυχόν αδικίες που τους είχε κάνει.
Την επομένη, 29η Μαΐου, από νωρίς το πρωί οι ορδές των τούρκων, με πρωτοπόρους τους πολύ αξιόμαχους γενιτσάρους σε αδιάκοπα απανωτά κύματα εφόρμησαν εναντίον των τειχών διεισδύοντας από τα ρήγματα του πυροβολικού και ανεβαίνοντας με σκάλες για να απωθηθούν με αλλεπάλληλες αντεπιθέσεις των αμυνομένων.
Σκηνές καταπληκτικού ηρωισμού καταγράφηκαν για πάντα στην συλλογική εθνική μνήμη, ενώ ο αυτοκράτορας πολεμούσε στο πλέον δύσκολο σημείο των τειχών, στην Πύλη του Αγίου Ρωμανού απέναντι από την σκηνή του σουλτάνου.
Όταν με κάποιο τρόπο (η παράδοση θέλει από την ξεχασμένη; ανοικτή Κερκόπορτα) οι Τούρκοι πέρασαν μέσα στην πόλη  ο αυτοκράτορας έπεσε πολεμώντας γενναία μπροστά στην Πύλη του Αγίου Ρωμανού περνώντας για πάντα στην Αθανασία και τον Θρύλο.

Δεκάδες παραδόσεις γνωστές σε όλους, συνοδεύουν μέχρι σήμερα τον θρυλικό Αυτοκράτορα ενώ είναι γνωστές οι τεράστιες επιπτώσεις της Αλώσεως τόσο στην εξέλιξη του ευρωπαϊκού Πολιτισμού όσο και την ιστορική εξέλιξη της Ευρώπης και των κρατών της.
Ο Ελληνισμός εισήλθε σε μία βαριά δουλεία 400 χρόνων απ' όπου εξήλθε με μία Επανάσταση, το αποκορύφωμα των αναριθμήτων του εξεγέρσεων από την Άλωση και μετά, συνεχίζοντας την τελευταία μάχη του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, πιστός στην απάντηση του Αυτοκράτορά του προς το τελεσίγραφο του Μωάμεθ.
Είναι γνωστή η απάντηση του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη στον Χάμιλτον:
"Εμείς, καπετάν Άμιλτων, ποτέ συμβιβασμόν δεν εκάμαμεν με τον Τούρκο.
Άλλους έκοψε, άλλους εσκλάβωσε με το σπαθί και άλλοι, καθώς εμείς, εζούσαμεν ελεύθεροι από γενεά εις γενεά. Ο βασιλεύς μας εσκοτώθη, καμμία συνθήκη δεν έκαμε. Η φρουρά του είχε παντοτινόν πόλεμον με τους Τούρκους και δύο φρούρια ήταν πάντοτε ανυπότακτα”. Με είπε: “Ποία είναι η βασιλική φρουρά του, ποία είναι τα φρούρια;”. “Η φρουρά του βασιλέως μας είναι οι λεγόμενοι κλέφτες, τα φρούρια η Μάνη και το Σούλι και τα βουνά”.
Η απελευθέρωση του Ελληνισμού, χάρις στον διχασμό, την προδοσία και την επέμβαση των ξένων, έμεινε ανολοκλήρωτη και ο Ελληνισμός, ακρωτηριασμένος γεωγραφικά και ανολοκλήρωτος, παραπαίει έκτοτε σε ένα εναλλασσόμενο λυκόφως παρακμής που οι ηρωικές του αναλαμπές αντιμετώπισαν την αντίθεση των ισχυρών κάθε εποχής και των εγχωρίων πρακτόρων τους με αρνητικά έως και καταστροφικά αποτελέσματα.
Η εντολή του τελευταίου μας Αυτοκράτορα δεν αναιρέθηκε ποτέ. Αντίθετα περιμένει να εκτελεστεί. Και αυτοί που επωμίζονται το χρέος αυτό, είμαστε εμείς και οι γενιές που εμείς θα διαμορφώσουμε.


Ο ομιλητής με το Προεδρείο του Πατριωτικού Ελληνικού Συνδέσμου. Εξ αριστερών προς τα δεξιά Χάμος Αστέριος Πρόεδρος του Συνδέσμου, Κώστας Καρδαράς, Μέλος του Π.Γ. του Εθνικού Μετώπου Ομιλητής, και Πλασάτης Αδάμος Αντιπρόεδρος του Πατριωτικού Ελληνικού Συνδέσμου.

Γ. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα Άλωση;                      

Το ελλαδικό κράτος, η σύγχρονη εστία και κέντρο του παγκόσμιου ελληνισμού βρίσκεται στην κρισιμότερη καμπή της νεώτερης ιστορίας του, κυριολεκτικά μπροστά σε μια νέα Άλωση περισσότερο ίσως καταστροφική από την προηγούμενη. Οι αιτίες είναι πολλές διαυλωμένες και καθοδηγούμενες από τους παγκόσμιους εξουσιαστές και τους ελληνόφωνους εξωνημένους πράκτορές τους:
η στοχευμένη υπερχρέωση που οδήγησε σε μόνιμη εξάρτηση από τους διεθνείς τοκογλύφους και σε ξεπούλημα των πλουτοπαραγωγικών πηγών, του εθνικού πλούτου και του οικονομικού μέλλοντος της χώρας            
σε φτωχοποίηση και εξαθλίωση των Ελλήνων, θέτοντας σε αμφισβήτηση το οικονομικό τους μέλλον και την ίδια τους την επιβίωση.
σε αποσάθρωση των κρατικών δομών εθνικής σημασίας, δηλαδή του Στρατού, της Παιδείας και των Σωμάτων Ασφαλείας
σε αποσάθρωση του κοινωνικού κράτους, με την διάλυση της Υγείας, την κατάργηση των εργασιακών σχέσεων, την κομματικοποίηση και ευτελισμό του συνδικαλισμού, την αναξιοκρατία και την εξαχρείωση και διαφθορά της κοινωνίας.
η πολιτιστική παρακμή με:
την καταστροφή της γλώσσας μας ("Η ελληνική γλώσσα δυστυχώς πεθαίνει στο στόμα των Ελλήνων" είπε ο Σαράντος Καργάκος χαρακτηριστικά), με την κατάργηση των αρχαίων και της ιστορικής ορθογραφίας, την μάστιγα των greeklish, την εισβολή ξένων λέξεων, τους κακόηχους πρόχειρα ξενόφερτα νεολογισμούς κλπ.

η απαξίωση των κοινωνικών αξιών και θεσμών, όπως της οικογένειας, με την ανάδειξη της ομοφυλοφιλίας σε σχεδόν "κοινωνική αρετή" (παρελάσεις, γάμοι κλπ), την προώθηση της αντιλήψεως της άφυλης αρχικής φύσεως των ανθρώπων, την ανατροπή των κοινωνικών αρετών και μετατροπή τους σε "αφελείς" συμπεριφορές κλπ.

την πολυμέτωπη επίθεση εναντίον της Ορθόδοξης Θρησκείας με κύριο μέτωπο την δήθεν προσέγγιση των "εκκλησιών" και τον θρησκευτικό συγκρητισμό που προωθείται από τις δυνάμεις του νεοφιλελευθερισμού και της παρακμής
την εικαστική διαστροφή, σύμφωνα με εκφυλισμένα και αηδή πρότυπα της ζωγραφικής, της γλυπτικής, του θεάτρου και του κινηματογράφου, της μουσικής και του χορού κλπ.

η εθνική παρακμή, με την Ελλάδα να έχει μετατραπεί σε παγκόσμιο καρπαζοεισπράκτορα, την εγκατάλειψη των εθνικών θεμάτων και διεκδικήσεων, την εγκατάλειψη των σκλαβωμένων πατρίδων και των δούλων αδελφών μας, την ανυπαρξία εθνικής εξωτερικής πολιτικής, την καθημερινή ντροπή των γκρίζων ζωνών και των παραβιάσεων του ζωτικού μας χώρου κλπ.
η πολιτική παρακμή, με το πολιτικό κατεστημένο να απαρτίζεται αποκλειστικά από εντολοδόχους των ξένων συμφερόντων και τυφλούς εφαρμοστές ξένων πολιτικών και να εξασφαλίζει με τις δήθεν δημοκρατικές εναλλαγές των προσώπων και των κομμάτων στην εξουσία, την απρόσκοπτη συνέχεια της δοσιλογικής πολιτικής.

η στοχευμένη, μεθοδευμένη, επιδοτούμενη και νομικά προστατευόμενη εισβολή χιλιάδων λαθρομεταναστών οι οποίοι:
αποτελούμενοι κυρίως από νεαρό ανδρικό πληθυσμό είναι εν δυνάμει πράκτορες ή φονταμενταλιστές ανατροπείς και δολοφόνοι
πλήττουν και παραλύουν τις εναπομείνασες δομές του κοινωνικού κράτους
αποτελούν βασικό εργαλείο στα σχέδια των εξουσιαστών για την κατάλυση των εργασιακών κεκτημένων
αποτελούν εν δυνάμει φορείς εκριζωμένων από τον ελληνικό πληθυσμό ασθενειών και κίνδυνο επιδημιών
καταλύουν κάθε έννοια τάξεως, κοινωνικής ειρήνης και ασφάλειας
είναι φορείς μαζικής εισαγωγής ξένων πολιτιστικών προτύπων που η μαζική ακριβώς εισβολή τους, αναιρεί την ομαλή δυνατότητα απορροφήσεως και ενσωματώσεώς τους από τον γηγενή πληθυσμό αποτελούν παράγοντα μαζικής αλλοιώσεως του γενετικού μας υποβάθρου σε δύσκολα αφομοιώσιμα επίπεδα, με καταστροφικές συνέπειες για την μελλοντική μας εξέλιξη

ΚΑΙ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΟΛΩΝ είναι ότι έχουμε αποδεχθεί τα κριτήρια που μας θέτει το κατεστημένο που έχει κλέψει την πατρίδα μας
δεχθήκαμε την οικονομία σαν αυτοσκοπό, εγκαταλείποντας την εθνική πολιτική και στρατηγική στη μοίρα της
μετατρέψαμε την οικονομία σε προσωπικό μας οδηγό και επιδίωξη, αναιρώντας όλες τις αξίες που κράτησαν ζωντανό τον λαό μας χιλιετίες τώρα.
μετατρέψαμε την πολιτική σε μικροκομματικό σκυλοκαυγά, ακολουθώντας το στημένο παιχνίδι των δοτών ξεπουλημένων διαχειριστών της εξουσίας.
αποδεχθήκαμε ή ανεχθήκαμε άπραγοι ως επί το πλείστον, τα σιχαμερά πολιτιστικά τους πρότυπα, την ανατροπή των πατροπαραδότων αξιών μας και την αντικατάστασή τους με όλα τα παγκόσμια βοθρολύματα
αγνοήσαμε ή αρνηθήκαμε να προσέξουμε την παράδοση των εθνικών και θρησκευτικών μας ιερών και οσίων στα αδηφάγα σαγόνια της νεοφιλελεύθερης παρακμής.

Με αντάλλαγμα την ζεστή θέση του καναπέ μας, την υπόσχεση διορισμού και το χτύπημα στην πλάτη του φαύλου βουλευτή μας ή την πρόφαση της πίστης σε ένα κόμμα που μέσα από τις συμμαχίες νομής της εξουσίας και υπηρεσίας των επικυρίαρχων, με τους "ορκισμένους" "εχθρούς" του (π.χ. ΝΔ - ΠΑΣΟΚ), έχει απωλέσει (αν είχε ποτέ) την "ιδεολογική" του ταυτότητα.
Ας μην μακρηγορούμε.

Η φενάκη των διαχωρισμών σε "Δεξιά" και "Αριστερά" έχει προ πολλού καταρρεύσει.
Μόνο οι ανόητοι δεν καταλαβαίνουν πια τι προσδιορίζει η μνημονιακή στάση του "αριστερού" ΣΥΡΙΖΑ ή η μεταναστευτική πολιτική, η αποδοχή όλης της αντεθνικής μνημονιακής πολιτικής, του βαθύτατα αντεθνικού και ισοπεδωτικού νεοφιλελευθερισμού και της ροζ πολιτιστικής ατζέντας από την "δεξιά" ΝΔ.
Το πολιτικό σκηνικό έχει διαμορφωθεί έτσι:
Από την μία πλευρά οι ακόλουθοι, αφελείς ιδεολόγοι ή επαγγελματίες πράκτορες των έξωθεν χαρασσομένων πολιτικών που προωθούν τον εθνομηδενισμό και την κατάργηση της εθνικής ταυτότητος, την πολιτιστική ισοπέδωση, την στοχευμένη και επιδοτούμενη απαξίωση και των αξιών και την αλλοίωση της βιολογικής μας ταυτότητος.
Από την άλλη πλευρά πάλι, βρισκόμαστε οι υπερασπιστές της εθνικής ταυτότητος, του εθνικού πολιτισμού, γλώσσας, ιστορίας και όχι αφηγήματος, θρησκείας, αξιών, πατροπαραδότων θεσμών, τρόπων και παραδόσεων, όχι συντηρητικοί αλλά παραδοσιακοί, όχι ριζοσπάστες αλλά επαναστάτες, αποφασισμένοι να πολεμήσουμε την πολύπλευρη αυτή εισβολή με όλες μας τις δυνάμεις και μέχρις εσχάτων. 

Πιστοί στις επιταγές των προγόνων μας και στο χρέος προς τους απογόνους μας, θα υπερασπιστούμε γι άλλη μια φορά τις Θερμοπύλες, θα αγωνιστούμε ξανά στην Πύλη του Αγίου Ρωμανού, θα φράξουμε με τα στήθη μας κάθε Κερκόπορτα ώστε αυτή τη φορά ο εχθρός δεν θα περάσει!
Πάντα ηχεί στο νου μας η διαχρονική προς όλους μας προτροπή του Ίωνος Δραγούμη:
"Είναι ανοιγμένος τώρα μπροστά στα θολωμένα μάτια σας και στα μυαλά σας τα σκοτισμένα, ένας δρόμος αληθινός, δρόμος ζωής και πολέμου. Αν θέλετε πάρετέ τον. Αν δεν σας αρέσει πάλι τούτος , βρίσκονται και άλλοι, αληθινοί και αυτοί, δρόμοι ζωής και πολέμου. Διαλέξετε και πάρετε. Ειδεμή, σαπίστε εκεί που είσθε"

Κώστας Καρδαράς
Ιατρός
Την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ εκπροσώπησε ο συντον. τύπου κι επικοινωνίας Δημήτρης Τσιάρας.

Σημείωση: Το πιο πάνω κείμενο του συναγωνιστή Καρδαρά είναι αυτό που εκφωνήθηκε από τον ίδιο, που ήταν ο κύριος ομιλητής, σήμερα 29 Μαΐου 2016 στην επετειακή εκδήλωση τιμής και μνήμης για την Άλωση της Πόλης  που διοργάνωσε ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ στο Ξενοδοχείο LARISSA IMPERIAL 

http://koinosparanomastis.blogspot.gr/

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΛ!!!

«Να ξανακάνουμε την ΑΕΛ πρωταθλήτρια Ελλάδος» η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΛ μετά την κατάκτηση της πρώτης θέσης

29 Μαΐου 2016, 21:12
«Να ξανακάνουμε την ΑΕΛ πρωταθλήτρια Ελλάδος» τονίζει σε ανακοίνωσή της ΠΑΕ ΑΕΛ μετά την κατάκτηση της πρώτης θέσης το πρωταθλήματος στη football league.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «H Βασίλισσα του Ελληνικού Ποδοσφαίρου δεν θα μπορούσε να γυρίσει στη Super League παρά μόνο με τον τίτλο της Πρωταθλήτριας.
Συγχαρητήρια σε όλους τους ποδοσφαιριστές μας από τον πρώτο μέχρι και τον τελευταίο. Συγχαρητήρια σε όλους τους προπονητές μας από τον πρώτο μέχρι και τον τελευταίο. Συγχαρητήρια σε όλους όσοι βοήθησαν γι’ αυτή την από κάθε άποψη πεντακάθαρη κατάκτηση του Πρωταθλήματος. Το κύπελλο θα απονείμει ο Σπύρος Καλογιάννης και θα είναι πολύ μεγάλο και πολύ βαρύ.
Όλοι εμείς στην ΑΕΛ αυτό το Πρωτάθλημα το αφιερώνουμε στους φανταστικούς οπαδούς μας σε όλο τον κόσμο.
Από σήμερα όλοι μαζί ενωμένοι να ξανακάνουμε την ΑΕΛ Πρωταθλήτρια Ελλάδος.»


Πηγή: http://www.onlarissa.gr/2016/05/29/na-xanakanoume-tin-ael-protathlitria-ellados-i-anakinosi-tis-pae-ael-meta-tin-kataktisi-tis-protis-thesis/

Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ!!!

Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος


Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος
Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος μιλάει στους συμπολεμιστές του 
«Το να σου παραδώσω την πόλη, δεν είναι θέμα ούτε δικό μου ούτε άλλου κατοίκου της, καθώς με κοινή απόφαση όλοι αυτοπροαίρετα θα πεθάνουμε και δε θα λογαριάσουμε τη ζωή μας»
Ακούσαμε λοιπόν εμείς μέσα στην πόλη τόσο μεγάλη οχλοβοή, σαν ήχο έντονης θαλασσοταραχής, και σκεφτόμασταν άραγε τι είναι. Μετά από λίγο βεβαιωθήκαμε και επαληθεύτηκε ότι για την επαύριο ο αμιράς ετοίμασε χερσαίο και θαλάσσιο πόλεμο για την πόλη, με όση σφοδρότητα μπορούσε. Κι εμείς βλέποντας το τόσο μεγάλο πλήθος των ασεβών  (όπως μου φάνηκε, πραγματικά για κάθε έναν από εμάς αντιστοιχούσαν πεντακόσιοι και περισσότεροι από αυτούς), αναθέσαμε όλες μας τις ελπίδες στην Πρόνοια του Θεού.
Και με προσταγή του βασιλιά, ιερείς, αρχιερείς και μοναχοί, γυναίκες και παιδιά κρατώντας τις άγιες και σεπτές εικόνες καθώς και τα «θεία εκτυπώματα», γύριζαν στα τείχη της πόλης και με δάκρυα φώναζαν το «Κύριε ελέησον» και ικέτευαν τον Θεό να μη μας παραδώσει για τις αμαρτίες μας σε χέρια εχθρών άνομων και αποστατών και των πιο πονηρών σε όλη τη γη, αλλά να μας λυπηθεί.
 
Και κλαίγοντας, ο ένας στον άλλον έδιναν θάρρος, για να αντισταθούν γενναία στους εχθρούς την ώρα της μάχης. Παρόμοια και ο βασιλιάς, το ίδιο οδυνηρό δειλινό της δευτέρας, αφού συγκέντρωσε όλους τους αξιωματούχους, τους άρχοντες και αρχομένους, δημάρχους και εκατόνταρχους και άλλους εκλεκτούς στρατιώτες, είπε τα εξής:
 
«Εσείς λοιπόν ευγενέστατοι άρχοντες και εκλαμπρότατοι δήμαρχοι και στρατηγοί και γενναιότατοι συμπολεμιστές και όλος ο πιστός και τίμιος λαός, γνωρίζετε καλά ότι ήρθε η ώρα και ο εχθρός της πίστης μας θέλει, με κάθε μέσο και τέχνασμα, να μας φέρει σε πολύ δυσκολότερη θέση και με όλη του τη δύναμη να μας πολεμήσει σφοδρά με μεγάλη συμπλοκή στην ξηρά και στη θάλασσα, για να μας δηλητηριάσει, αν μπορεί, σαν το φίδι και να μας καταπιεί σαν το λιοντάρι.
 
Για αυτό σας μιλώ και σας παρακαλώ να σταθείτε με ανδρεία και γενναία ψυχή, όπως κάνατε πάντα ως τώρα, ενάντια στους εχθρούς της πίστης μας. Σας παραδίδω λοιπόν την εκλαμπρότατη και περίφημη αυτή πόλη και πατρίδα μας και βασιλεύουσα των πόλεων. 
Γνωρίζετε βέβαια καλά, αδελφοί, ότι για τέσσερα πράγματα οφείλουμε από κοινού να προτιμήσουμε περισσότερο να πεθάνουμε παρά να ζούμε. Πρώτα για την πίστη μας και την ευσέβεια, δεύτερον για την πατρίδα, τρίτον για τον βασιλιά σαν χρισμένο από τον Κύριο και τέταρτον για τους συγγενείς και φίλους.
 
Λοιπόν, αδελφοί, αν οφείλουμε να αγωνιζόμαστε ως το θάνατο για ένα μόνο από τα τέσσερα, πολύ περισσότερο για όλα αυτά μαζί, καθώς, όπως ολοφάνερα το βλέπετε, όλα πρόκειται να τα στερηθούμε. 
Αν για τα δικά μου πλημμελήματα παραχωρήσει ο Θεός τη νίκη στους ασεβείς, αγωνιζόμαστε για την πίστη μας την αγία, την οποία ο Χριστός με το δικό του αίμα μας χάρισε. Κι αν ακόμα κερδίσει κάποιος όλο τον κόσμο και χάσει την ψυχή του, ποιο το όφελος; Δεύτερον, με τον ίδιο τρόπο θα χάσουμε την περίφημη πατρίδα και την ελευθερία μας. Τρίτον, χάνουμε και τη βασιλεία, την κάποτε περίλαμπρη και τώρα ταπεινωμένη και ντροπιασμένη και αποδυναμωμένη, και εξουσιάζεται από τύραννο και ασεβή. Τέταρτον, στερούμαστε και τα πολυαγαπημένα μας παιδιά, και τις συζύγους μας και τους συγγενείς.».
Γεώργιος Φραντζής , (J.Ρ. ΜΙGΝΕ, Patrologia Graeca)
Απόδοση στα νέα ελληνικά: Τέζας Γεώργιος
Ιερά Μονή Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου

Σάββατο, 28 Μαΐου 2016

ΠΟΥΤΙΝ - Ο ΗΓΕΤΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ;;;

Πούτιν: Η κοινή θρησκεία ενώνει Ρώσους και Έλληνες

28 Μαΐου 2016, 20:51
Η κοινή θρησκεία, αλλά και η αμοιβαία συμπάθεια που υπάρχει συνενώνουν τους λαούς μας και μας βοηθούν να ξεπερνάμε τις δυσκολίες, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά την υποδοχή του από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο, την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους και την κυβέρνηση στο αρχονταρίκι της Ιεράς Κοινότητας στη χερσόνησο του Άθω.
«Το Άγιον Όρος είναι ένας χώρος ο οποίος δυναμώνει την Ορθοδοξία και εμπνέει τους ορθοδόξους σε όποια χώρα κι αν βρίσκονται. Η πρώτη αναφορά για την παρουσία ρώσων μοναχών στο Άγιον Όρος ξεπερνά τα 1.000 χρόνια», επισήμανε ο κ. Πούτιν, προσθέτοντας ότι «για άλλη μια φορά τονίζω το ειδικό βάρος που έχει το Άγιον Όρος για την ανάπτυξη της Ορθοδοξίας στην Ρωσία».
Ο πρόεδρος της Ρωσίας επισήμανε ότι οι ορθόδοξοι Ρώσοι για πολλούς αιώνες αντλούσαν από το Άγιο Όρος την πνευματική τους διαύγεια υπογραμμίζοντας στη συνέχεια ότι «σήμερα που αναγεννώνται πάλι οι ιδέες του πατριωτισμού, της ανάπτυξης της χώρας, οι πηγές της έμπνευσης βρίσκονται εδώ στο Άγιο Όρος. Γι’ αυτό κάθε χρόνο είναι λογικό και εξηγείται το γεγονός ότι έρχονται όλο και περισσότεροι προσκυνητές από την Ρωσία στο Άγιον Όρος».
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την φιλοξενία που παρέχει η Ιερά Κοινότητα «στους Ρώσους που έρχονται στην περιοχή σας» τονίζοντας ότι αυτό «δείχνει τους άριστους δεσμούς της Ρωσίας με τον Άθω και τη βαθιά πνευματική σχέση που υπάρχει με τη χώρα σας».
«Εδώ είναι και η Αγία Ζώνη η οποία έχει έλθει στη Ρωσία και μπόρεσαν να την προσκυνήσουν εκατοντάδες χιλιάδες πιστοί», πρόσθεσε.
«Το Άγιο Όρος έχει μια πραγματικά ανθρωπιστική, πνευματική αποστολή. Και ειδικά φέτος, καθώς το 2016 είναι έτος αφιερωματικό στις σχέσεις Ρωσίας-Ελλάδας. Η κοινή θρησκεία, αλλά και η αμοιβαία συμπάθεια που υπάρχει συνενώνουν τους λαούς μας και μας βοηθούν να ξεπερνάμε τις δυσκολίες. Αυτό εμφανίστηκε και στην περίοδο των εθνικοαπελευθερωτικών αγώνων στα Βαλκάνια, αλλά και σε άλλες ιστορικές περιόδους», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, καταλήγοντας «αυτά τα κοινά αισθήματα φιλίας και σεβασμού τα έχει πάρει και η νέα γενιά στην χώρα μας και αυτό βοηθά η σχέση των δύο χωρών να ενισχύεται ακόμα περισσότερο».

Παυλόπουλος: Το Άγιο Όρος είναι ο καταλληλότερος τόπος έμπνευσης ενός ηγέτη

Ο καταλληλότερος τόπος για έναν ηγέτη, προκειμένου να εμπνευστεί με βάση τις αρχές και τις αξίες της Χριστιανοσύνης εν γένει, αλλά κυρίως της Ορθοδοξίας, είναι στο Άγιο Όρος, υπογράμμισε από τη μεριά του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, στην προσφώνησή του κατά την υποδοχή του κ. Πούτιν στην χερσόνησο του Άθω.
«Με ειλικρινή συγκίνηση σας υποδέχομαι εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας σ’ αυτό το ιερό κομμάτι της ελληνικής επικράτειας, τη χερσόνησο του Άθω, το Άγιον Όρος. Κοιτίδα και λίκνο της Ορθοδοξίας. Εδώ χτυπάει η καρδιά της Ορθοδοξίας για ολόκληρη την οικουμένη», τόνισε ο κ. Παυλόπουλος προσθέτοντας ότι «όπως είχα την ευκαιρία να σας τονίσω και χθες κατά την συνάντησή μας, ιδίως στους χαλεπούς καιρούς για ολόκληρη την ανθρωπότητα, εδώ είναι πραγματικά ο καταλληλότερος τόπος για έναν ηγέτη, προκειμένου να εμπνευστεί με βάση τις αρχές και τις αξίες της Χριστιανοσύνης εν γένει, αλλά κυρίως της Ορθοδοξίας, ως προς τους δείκτες πορείας που πρέπει να ακολουθεί όταν παίρνει σημαντικές αποφάσεις για τη χώρα του και το λαό του. Κατά την Ορθοδοξία αυτοί οι δείκτες πορείας δεν είναι άλλοι από τον ανθρωπισμό, την αλληλεγγύη, τη δικαιοσύνη και την ειρήνη».
«Γνωρίζετε πόσο εμείς οι Έλληνες, αναπόσπαστο τμήμα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, είμαστε αφοσιωμένοι σε αυτούς τους δείκτες πορείας. Γνωρίζουμε επίσης πόσο η Ρωσία υπό την ηγεσία σας κινείται προς την ίδια κατεύθυνση», είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, προσφωνώντας τον κ. Πούτιν και καταλήγοντας «έχοντας κύριε πρόεδρε αυτά τα εφόδια από το Άγιον Όρος, σας εύχομαι εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας να οδηγείτε τον φίλο ρωσικό λαό, της μεγάλης και φίλης χώρας σας της Ρωσίας στο δρόμο της δημιουργίας και της ευημερίας. Και πάλι καλωσορίσατε».
newsbeast.gr


Πηγή: http://www.onlarissa.gr/2016/05/28/poutin-i-kini-thriskia-enoni-rosous-ke-ellines/

Σ. ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ - ΘΑ' ΡΘΕΙΣ ΣΑΝ ΑΣΤΡΑΠΗ

ΠΑΛΙ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΚΑΙΡΟΥΣ, ΠΑΛΙ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΘΑ ΄ΝΑΙ...

Σ. ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ - ΘΑ' ΡΘΕΙΣ ΣΑΝ ΑΣΤΡΑΠΗ

ΠΑΛΙ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΚΑΙΡΟΥΣ, ΠΑΛΙ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΘΑ ΄ΝΑΙ...

Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016

Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΕΣ: ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ!!!

Πατέρας βίαζε επί τρία χρόνια τις κόρες του

25 Μαΐου 2016, 22:17
Ο άνδρας κατηγορείται ότι ασελγούσε επανειλημμένα στις δύο από τις τρεις κόρες του, σήμερα 16 και 14 ετών. Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας, κατέγραφε τις πράξεις του ενώ τις υποχρέωνε να παρακολουθούν κατά τη συνεύρεσή τους πορνογραφικό υλικό με άλλα ανήλικα παιδιά.
Με βαρύτατες κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα ο 54χρονος συνταξιούχος στρατιωτικός παραπέμπεται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μυτιλήνης.
Παρουσία ψυχολόγου, τα δυο κορίτσια κατέθεσαν στην ασφάλεια επιβεβαιώνοντας το μαρτύριο που βίωναν στα χέρια του πατέρα τους τα τελευταία χρόνια.
Τα δύο θύματα του 54χρονου εξετάσθηκαν και από τον ιατροδικαστή Μυτιλήνης, ο οποίος θα καταθέσει την έκθεσή του στην Αστυνομία.
Σύμφωνα με πληροφορίες από τον χώρο της αστυνομίας, ο δράστης έχει αποδεχθεί τις αποδιδόμενες σε αυτόν κατηγορίες.
Στην οικογένεια υπάρχει ένα ακόμα κορίτσι οκτώ χρονών, για το οποίο δεν υπήρξε καμιά καταγγελία.
Την Τετάρτη, ο άνδρας οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ο οποίος τον παρέπεμψε στον ανακριτή για να απολογηθεί.
Από τον ανακριτή πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή.
iefimerida.gr


Πηγή: http://www.onlarissa.gr/2016/05/25/pateras-viaze-epi-tria-chronia-tin-kori-tou/

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ!!!

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Π.Ε.Σ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΜΕ ΟΜΙΛΗΤΗ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΔΑΡΑ

Ο Πατριωτικός Ελληνικός Σύνδεσμος με αφορμή τη συμπλήρωση 563 ετών από τη μαύρη επέτειο της Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως, διοργανώνει Εκδήλωση ( ομιλία ) την Κυριακή 29 Μαίου του 2016 και ώρα 12 το μεσημέρι στο Ξενοδοχείο Ιμπέριαλ στη Λάρισα με θέμα: τα αίτια και οι Συνέπειες από την Άλωση και η Νέα Άλωση που βρίσκεται Προ των Πυλών.Στην Εκδήλωση θα μιλήσει ο Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Ιστορίας Καρδίτσης και Ιατρός Κώστας Καρδαράς. Είσοδος Ελεύθερη.

Τρίτη, 24 Μαΐου 2016

ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΑΕΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΝΕΟΥΜΕ ΔΕΝ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙ Η "ΑΡΙΣΤΕΡΑ" ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ!!!

dakri
Από σήμερα η ζωή μας αλλάζει. Ολοι οι φόροι είναι πλέον εδώ και από τις τσέπες μας θα βγουν περισσότερα από 3,6 δισ. Ευρώ την επόμενη τριετία (με τις απώλειες από το ασφαλιστικό 5,4 δισ. ευρώ)
Φοροκαταιγίδα φέρνει το πολυνομοσχέδιο που εγκρίθηκε από τη Βουλή. Μάλιστα κάποιοι εκ των φόρων που είχαν προγραμματιστεί να ισχύσουν αργότερα, θα επιβαρύνουν όλους τους πολίτες νωρίτερα, μετά από τροπολογία που κατατέθηκε το βράδυ του Σαββάτου.
forokataigida-apo-tin-1i-iouniou-me-tin-psifo-twn-153.w_l
Σύμφωνα με τις αλλαγές αυτές:
Ο φόρος 5 ευρώ (από 2,6 ευρώ που ισχύει) ανα βαθμό PLATO κατά όγκο και εκατόλιτρο μπύρας θα ισχύει άμεσα, από 1 Ιουνίου 2016 και όχι από 1 Ιανουαρίου του 2018.
Το τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας 5% επι του συνολικού μηνιαίου λογαριασμού έρχεται πιο νωρίς και επιβάλλεται από 1η Ιανουαρίου 2017 αντί 1η Ιουλίου 2017 που προβλεπόταν αρχικά
Καταργείται η απαλλαγή που έχουν βιομηχανίες και βιοτεχνίες από την επιβολή ΕΦΚ φυσικού αερίου. Η διάταξη έχει αναδρομικότητα από 1.1.2016
Οι αυξήσεις λόγω ΦΠΑ 24%
a4
Από τον ερχόμενο μήνα θα ακριβύνουν ενδεικτικά και τα ακόλουθα προϊόντα, εξαιτίας της αύξησης του ΦΠΑ από 23 σε 24%:
Μοσχαρίσιο κρέας
Ζάχαρη και ζαχαρώδη προϊόντα
Ξίδι
Αλάτι
Ρίγανη και μπαχαρικά
Κακάο
Αλλαντικά
Πατατάκια, ποπ κορν, γαριδάκια, τσίχλες, κράκερ,
Προψημένο ψωμί, προμαγειρεμένα φαγητά, ψωμί τοστ, φρυγανιές-παξιμάδια,
Ηλιέλαια, σογιέλαια, καλαμποκέλαια, μαργαρίνες κλπ
Κονσέρβες, τοματοπολτοί,
Αναψυκτικά χυμοί και ποτά,
Ολα τα μαγειρεμένα φαγητά και λοιπά είδη που σερβίρονται σε εστιατόρια, ταβέρνες, ψητοπωλεία, ουζερί, οινομαγειρεία, ζαχαροπλαστεία, καφετέριες, σνακ μπαρ, κυλικεία, φαστφουντάδικα και καντίνες.
Χιλιάδες επιχειρήσεις πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών καθώς και ελεύθεροι επαγγελματίες υπάγονται στον συντελεστή 24%.
Ενδεικτικά:
Υπηρεσίες μεταφοράς (ταξί, πούλμαν, φορτηγά Δ.Χ.),
Ανθοπωλεία
Νοσήλια σε ιδιωτικά θεραπευτήρια
Κινηματογράφοι, συναυλίες κ.λπ. (πλην των θεάτρων)
Παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης παλαιών κατοικιών (υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, μαραγκοί, ελαιοχρωματιστές κ.ά.)
Παροχή υπηρεσιών επισκευής υποδημάτων και δερματίνων ειδών, ενδυμάτων και υφασμάτων οικιακής χρήσης.
Στον ΦΠΑ 24% μετατάσσονται τα εισιτήρια των μέσων μαζικής μεταφοράς όπως υπεραστικών λεωφορείων, πλοίων, αεροπλάνων.
Ακριβαίνουν τα πάντα κατά 50% στα νησιά, καθώς καταργείται η υφιστάμενη έκπτωση στα νησιά (Σύρος, Θάσος, Άνδρος, Τήνος, Κάρπαθος, Μήλος, Σκύρος, Αλόννησος, Κέα, Αντίπαρος και Σίφνος).
Σε αυτά τα νησιά ο συντελεστής από 16% που είναι σήμερα θα πάει στο 24%, δηλαδή η αύξηση θα είναι της τάξης του 50%!
Βαρύς ο πέλεκυς με τον νέο ΕΝΦΙΑ
Σε ιδιοκτήτες ακινήτων με ατομική περιουσία άνω των 200.000 ευρώ, σε έχοντες οικόπεδα εντός σχεδίου, σε ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων αλλά και σε επιχειρήσεις οι οποίες στο εξής θα φορολογούνται ακόμη και για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν για την παραγωγική τους δραστηριότητα, στέλνει το υπουργείο Οικονομικών τον «λογαριασμό» των περίπου 270 χιλιάδων ευρώ που προέκυψε από τη μείωση των αντικειμενικών αξιών.
a2
Θέλοντας να αφήσει στο φορολογικό «απυρόβλητο» τους έχοντες διαμερίσματα και μικρές περιουσίες –δηλαδή τη μεγάλη πλειοψηφία των περίπου έξι εκατομμυρίων ιδιοκτητών που πληρώνουν ΕΝΦΙΑ κάθε χρόνο- το υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να φορτώσει τον λογαριασμό στους λίγους. Οι έχοντες περιουσία άνω των 200.000 ευρώ δεν ξεπερνούν τα 300-400 χιλιάδες άτομα. Ο τελικός λογαριασμός γι’ αυτούς όμως, θα αυξηθεί κατά αρκετές εκατοντάδες ευρώ.
Πρόσθετα βάρη για τους ιδιοκτήτες ΙΧ
Το Υπουργείο Οικονομικών προσδοκά να εισπράξει 30 εκατομμύρια από τα αυξημένα τέλη ταξινόμησης. Ποιοί θα πληρώσουν και πόσο;
a3
Οι νέοι συντελεστές θα είναι οι εξής:
α) Για αυτοκίνητα με φορολογητέα αξία μέχρι και 14.000 ευρώ, 4%.
β) Για αυτοκίνητα με φορολογητέα αξία άνω των 14.000 ευρώ και μέχρι 17.000 ευρώ, 8%.
γ) Για αυτοκίνητα με φορολογητέα αξία άνω των 17.000 ευρώ και μέχρι 20.000 ευρώ, 16%.
δ) Για αυτοκίνητα με φορολογητέα αξία άνω των 20.000 ευρώ και μέχρι 25.000 ευρώ, 24%.
ε) Για αυτοκίνητα με φορολογητέα αξία άνω των 25.000 ευρώ, 32%.
Εκτός όμως από αυτά καθαυτά τα τέλη ταξινόμησης, θα υπάρξουν και επιπλέον επιβαρύνσεις με βάση τους ρύπους, με εξαίρεση όσα ΙΧ εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα έως 120 γραμμάρια.
Συγκεκριμένα:
Για εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 100 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο προβλέπεται έκπτωση στα τέλη ταξινόμησης 5%, ενώ για τη ζώνη ρύπων από 101 έως και 120 γραμμάρια δεν προβλέπεται καμία μεταβολή.
Αντιθέτως προβλέπεται επιβάρυνση των τελών ταξινόμησης σε ποσοστό:
– 10% για εκπομπές ρύπων από 121 έως και 140 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο
– 20% για εκπομπές ρύπων από 141 έως και 160 γραμμάρια
– 30% στη ζώνη των 161-180 γραμμαρίων ανά χιλιόμετρο
– 40% για εκπομπές ρύπων από 181 έως και 200 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο και
– 60% για εκπομπές ρύπων από 201 έως και 250 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο.
– 100% για εκπομπές ρύπων άνω των 250 γραμμαρίων ανά χιλιόμετρο.
Ετσι για παράδειγμα ένα βενζινοκίνητο ΙΧ 1.400 κυβικών, με τελική τιμή 13.000 ευρώ και ρύπους 120 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο, τα μηδενικά σήμερα τέλη ταξινόμησης λόγω απόσυρσης θα διαμορφωθούν σε 450 ευρώ.
Για ντιζελοκίνητο ΙΧ 1.600 κυβικών, με τελική τιμή 16.000 ευρώ και εκπομπές ρύπων 98 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο, τα τέλη ταξινόμησης σήμερα με κίνητρο απόσυρσης είναι 200 ευρώ. Με το παλαιό σύστημα, χωρίς απόσυρση, θα ήταν 1.600 ευρώ. Με το νέο σύστημα, η επιβάρυνση διαμορφώνεται σε 475 ευρώ.